بيور روك

بيور روك
Transparent rocking capsule dispenser*.
Capacity: 60 capsules (supplied without capsules)

*The bowl is made of PMMA (Polymethyl - methacrylate) and the base is made of MMA (Methyle - methacrylate).
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

KD15.000